Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 126
187,000đ 170,000đ
Số Tướng 116
Rank C.Thủ
Số Skin 366
1,430,000đ 1,300,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 35
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 41
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 27
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 34
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 48
Rank K.Cương
Số Skin 27
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 50
77,000đ 70,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 54
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 23
44,000đ 40,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 53
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 48
Rank K.Cương
Số Skin 36
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 60
77,000đ 70,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 36
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 25
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 38
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 40
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 10
28,000đ 20,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Cương
Số Skin 30
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 33
66,000đ 60,000đ